تاریخ امروز : چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵ - ساعت : ۲۲:۱۳
۴۲۶۹۹۶_۵CpIvGM1

آخرین مطلب/ خوب یا بد، خدانگهدار..

خوب، بد، مفید یا ناکارآمد، هرچه بود گذشت، اما در این بین برخی ها خندیدند و برخی هم رنجیدند، به هرحال واقعیتی ست تلخ، که بیان واضحات و مسائل پیرامون ما، چه اجتماعی چه سیاسی و چه...، همه را راضی نمی کند و واکنش ها متفاوت است و گوناگون.در این مدت نفرت هایی برانگیخته و ...